Nieuws

 • Verkiezingsprogramma 2022-2026

  Bergen op Zoom Kansenstad!

  Lees hier ons verkiezingsprogramma 2022-2026 Lees verder

 • Kandidatenlijst Bergse VVD

  De volledige lijst met alle kandidaten Lees verder

 • Dit zijn de kandidaten van de Bergse VVD

  Onze leden hebben maandagavond in een mooie ALV de lijst van #teamkansenstad voor de komende verkiezingen vastgesteld. Van links naar rechts: Marion van Laarhoven, Odin Wiersma, Tommy van der Veer, Dave Lijmbach, Jim Bernaards, Dominique Hopmans, Gertjan Huismans, Josita Delhez, Marco de Kock en Hans Kersten. Lees verder

 • Dominique Hopmans uitgeroepen tot Lijsttrekker Bergse VVD

  1. Dominique Hopmans

  Met de verkiezingen 2022 in aantocht hebben de massaal opgekomen leden van de Bergse VVD tijdens de algemene ledenvergadering unaniem hun hand opgestoken voor de kersverse lijsttrekker Dominique Hopmans (25). Lees verder

 • Onduidelijkheid over omleidingen Halsterseweg

  19 januari − Eindelijk is het zo ver: de Halsterseweg-Noord wordt op de schop genomen. Daar zijn wij als Bergse VVD blij mee; een veilige en duurzame Halsterseweg.Onze fractie hoort helaas op de eerste dagen van de werkzaamheden verontrustende geluiden. Lees verder

 • Extra woningen erbij in Lepelstraat

  19 januari − De Bergse VVD dient samen met de PvdA een motie in om met spoed aan de slag te gaan met een vitaliteitsplan voor Lepelstraat. Eerder vroegen we het college om het rijk te vragen extra woningbouw mee te nemen in investeringen die ze doen in onze regio. Om de voorzieningen in het dorp op orde te houden, moeten er met spoed honderd huizen bij voor jongeren en ouderen. Lees verder

 • Even buurten met de Bergse VVD

  28 december − De Bergse VVD is benieuwd hoe het met u gaat. Daarom komen we even langs om te buurten. We hebben al meer dan 1000 gesprekken gevoerd. Waar zit u mee? Hoe gaat het met u? Wat kunnen wij voor u doen? Lees verder

 • De gemeente zet een stapje terug

  17 december − Hoewel de Bergse VVD het spijtig vindt dat er geen ondernemersfonds komt, hebben wij toch hoop. Lees verder

 • Inburgeren moet maar dan wel goed

  13 december − Goed inburgeren in Bergen op Zoom, is goed voor iedereen: nieuwkomers zelf en voor onze stad. Namens de Bergse VVD vroeg burgerlid Jim Bernaards hier aandacht voor. Lees verder

 • Zet een campus op bij Lievensberg

  10 december − De gemeenteraad gaat niet over waar een ziekenhuis komt of blijft. Nog altijd duiden alle seinen erop dat een volwaardig ziekenhuis behouden niet haalbaar is. Raadslid Gertjan Huismans steekt zijn hand uit: zet een campus op bij Lievensberg. Lees verder

 • Meer aandacht voor eenzaamheid

  09 december − Een eenmalige subsidie om eenzaamheid veroorzaakt door corona te bestrijden is mooi. Maar eenzaamheid is een structureel probleem. Aanpak van eenzaamheid moet dan ook structureel onderdeel uitmaken van ons beleid. Daarvoor pleitte burgerlid Hans Kersten in de commissie. #eenzaamheidaanpakken #bergenopzoom #isgoed #wordtbeter Lees verder

 • Fietsstraat Halsteren veiliger gemaakt

  09 december − Bergse VVD in actie voor veiligheid fietsstraat Lees verder

 • Niets doen moet ook in de Jeugdzorg een optie zijn.

  09 december − De Bergse VVD is blij met de Regiovisie Jeugdhulp omdat samenwerking van zorgaanbieders in de ondersteuning van gezinnen een belangrijk punt is binnen die visie. Want als je naar het gezin kijkt, kijk je verder dan alleen het kind en krijg je een totaalbeeld. Burgerlid Hans Kersten waarschuwde in de commissie voor het creëren van een te grote afhankelijkheid. Niets doen moet ook in de jeugdzorg een optie zijn. Vertrouwen geven in een gezin zonder naïef te zijn hoort de norm te zijn. Lees verder

 • Ruimte voor ondernemen niet afnemen

  07 december − Vandaag hoorden we over een ondernemer aan de Boulevard die zijn pagodetenten moet verwijderen. Lees verder

 • Bergen op Zoom: wees vriendelijk voor het MKB

  17 juli − Op 15 juli, werd de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland bekend gemaakt. Bergen op Zoom kwam niet eens voor bij de eerste 100. We bleken op plaats 269 te staan. Dat betreurt de Bergse VVD. Wij vinden dat we minimaal bij de eerste 100 moeten horen. Fractievoorzitter Dominique Hopmans schreef het college een brief hierover met de vraag om actief en bewust te investeren in onze waardevolle MKB-ers. Lees verder

 • Bergenaren verdienen vakantie, geen wachtlijst voor 'n paspoort

  24 juni − Doordat verschillende landen nu op geel en groen springen, boeken veel Bergenaren hun vakantie. Je kan ze niet kwalijk nemen dat ID-kaart of paspoort aanvragen niet 't eerste is waar ze aan denken. Maar ondertussen ontstaan er wachtrijen bij de gemeente, die dit wel had kunnen voorspellen. De VVD wil weten hoe we dat kunnen oplossen, want juist nu verdient iedereen een fijne vakantie. Burgerlid Jim Bernaards en fractieassistent Dave Lijmbach schreven een brief aan het college. Lees verder

 • Kunst in de openbare ruimte

  08 juni − De Bergse VVD onderkent het belang van kunst in de openbare ruimte. Onze stad is ook rijk aan allerlei initiatieven en kunstenaars. Maar het is niet iets voor de gemeente om die kunst te betalen. Wél om te faciliteren, en om slimme manieren te zoeken voor onderhoud ervan. Fractievoorzitter Dominique Hopmans schreef er een brief over aan het college. Lees verder

 • Nieuwe horeca is welkom

  04 juni − Hoezeer de VVD ook de zorgen van Bergse horeca-ondernemers begrijpt, geloven wij dat lichte horeca voor een sterkere binnenstad kan zorgen. Het is niét aan de gemeente om in te grijpen in de markt. Wel om te faciliteren, of het nu voor nieuwe ondernemers is of woningontwikkelaars. Fractievoorzitter Dominique Hopmans geeft groen licht aan het college om meer ruimte te geven voor nieuwe kansen. Lees verder

 • Geen motorverbod Binnenschelde

  04 juni − Goed nieuws! In een memo aan de VVD trekt het college het voornemen om motorbootjes op de Binnenschelde te verbieden terug. Later komen we hopelijk nog in commissie spreken we over waarom dit in eerste instantie voorgesteld werd, en wat we wél kunnen doen voor een schonere Binnenschelde. Lees verder

 • Bouwkoten: samen naar de toekomst

  03 juni − De Bergse VVD gaat akkoord met de 450.000 om de dringendste reparaties aan de bouwkoten te doen. De gemeente moet als huisbaas hier aan haar taakstelling voldoen, en op die manier zorgen we dat er op tijd gewerkt kan worden aan de volgende Vastenavend. Wel willen we samen mét de stichting en bouwers toewerken naar een nieuwe, financieel gezonde realiteit, zo gaf burgerlid Jim Bernaards aan in de commissie. Lees verder