Jim Bernaards

jcj.bernaards@gmail.com

Wie?
Jim Bernaards
Rol:
Burgerlid
Bijzondere focus:
Wonen, Infrastructuur, Jongerenbeleid, Verenigingsleven, Buitengebied en regionale/Vlaamse relaties.
Woont in:
Binnenstad
Ook bekend in:
Zeekant, de Plaat, Rode Schouw

Jim Bernaards (Bergen op Zoom, 1993) is sinds 2011 lid van de VVD. Hij is naast fractielid ook lid van VVD Next en nam eerder zitting in de kandidaatstellingscommissie in 2013 en 2017. Verder was hij actief bij de LJB (Liberale Jongeren Bergen op Zoom).

Jim groeide op in Halsteren en woonde daarna in veel verschillende wijken van Berrege. Naast zijn werk in de horeca is hij actief als teamleider bij de scouting, amateur-historicus/schrijver met een eigen website, en bij de commissie ICB van de stichting. Van 2010 tot 2017 was hij lid en voorzitter van de Bergse jeugdraad en had eerder een radioprogramma op Zuidwest FM.

Het belang van MKB’ers, onderwijzers, automobilisten, de prachtige Bergse bossen en de lokale jeugd(beweging) hebben Jims speciale aandacht, en hij laat zich graag voorstaan op zijn focus op de regio, met in ’t bijzonder een grote voorliefde voor onze zuiderburen.