Barry Jacobs

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

Website: www.barryjacobs.nl


Barry Jacobs (1980) is sinds 2009 politiek actief. Eerst als burgerlid en sinds 2010 als raadslid. In 2018 heeft hij de overstap gemaakt naar het college en is hij namens de VVD wethouder Sociaal Domein en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Barry is zijn carrière begonnen bij Defensie. Als officier bij de Landmacht nam hij o.m. deel aan missies in Afghanistan en Irak. In de periode 2012-2018 heeft hij bij SABIC in diverse managementfuncties gewerkt.

"Door mijn uitzendingen naar Afghanistan en Irak weet ik dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Samen leven begint voor mij bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om ontwikkeling, inkomen of veilig en prettig wonen. Een krachtig, klein stadsbestuur, dat zich tot haar kerntaken beperkt en waar noodzakelijk mensen ondersteunt. We geven in onze gemeente ondernemers de ruimte en trekken werkgelegenheid aan."

Barry is getrouwd met Bianca en samen hebben ze drie jonge kinderen.