Cees van Loon

Rooversberg 32

4617 MV Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241127


Over Cees van Loon

Als jongeman van 16 wilde Cees met alle geweld de wijde wereld in en graag dienst nemen bij de Koninklijke Marine. Maar aangezien het feit dat hij het enige kind was in het gezin en zijn ouders toestemming moesten verlenen, en dat nog niet wilden, ging dat plan voorlopig niet door, en moest hij nog langer naar school.

In september het volgende jaar was het echter zo ver en kwam hij met toestemming van zijn ouders in opleiding, niet bij de Marine, maar bij de Koninklijke Landmacht om een technische opleiding te gaan volgen. Dat was binnen werken in grote hallen en weinig buiten, terwijl dat eigenlijk zijn bedoeling was. Dus na twee jaren opnieuw de schoolbanken te hebben gedrukt kwam de kans om te switchen naar, jawel, de Infanterie, de koningin van het slagveld.

Dat was het betere werk voor Cees: buffelen, hindernisbaan, bij nacht en ontij buiten zijn, in weer en wind, en met de maten een team vormen, kameraadschap kweken, en met elkaar, voor elkaar, en door elkaar.

Precies de kenmerken die Cees ook zoekt in de politiek, in het belang van de burgers van onze mooie stad aan de Schelde.

Samen één front vormen tegen armoede, geweld, onfatsoen, illegaliteit, misdaad, uitbuiting, fraude en discriminatie. Zorgen voor goede woonmogelijkheden, goede terechte steun aan minderbedeelden, sociale voorzieningen en mensen overtuigen van de dingen die zij wel kunnen en niet alleen kijken wat ze niet kunnen.

Deze gedachte, één front vormen kan nooit een utopie worden genoemd, want het is een gegeven dat eigenlijk ieder weldenkend mens dat wel wil. Welnu, laten we dat dan ook trachten te realiseren, en het belang van onze medemensen als prioriteit één te beschouwen, ondanks de politieke tegenstellingen die er natuurlijk zijn binnen een democratie. Maar met de gedachte aan het hiervoor genoemde moeten we zorgen, ondanks de crisis, dat alle politici van welke partij dan ook deze idealen nastreven, uiteraard rekening houdend met het partijbelang. De V.V.D. afdeling Bergen op Zoom wil dan ook trachten vele zoniet alle Bergenaren zo goed mogelijk te benaderen en van heel dichtbij te laten weten dat de politici er voor hen zijn.