Maarten Velthoen

m.velthoen@brabantsedelta.nl


Kruidhof 16

4623 BB Bergen op Zoom

Telefoon: 0653 729 628

E-mail: m.velthoen@brabantsedelta.nl


Over Maarten Velthoen

Al jong voer Maarten met een Vaurien op het Veerse Meer. Zeilen leerde Maarten van zijn ouders en bij de Zeeverkenners in Bergen op Zoom. (zie www.kareldoorman.nl) Maarten heeft het bestuur jarenlang geleid en aan de wieg gestaan van zowel de speltak meisjes als ook de Dolfijnen speltak. Heeft het team geleid dat "de Grote Boot"heeft gebouwd. Dit is een van de twee begeleidingsboten welke deze groep rijk is. De boot welke in eigen beheer gebouwd is, is een Colin Archer 11,2 meter. Voor zijn jaren lange inzet is bij zijn afscheid Maarten benoemt tot ere-lid van deze Vereniging.

Door het voorzitterschap van de Karel Doorman groep kwam hij in contact met allerlei organisaties. Na enige jaren was Maarten voorzitter van de KNWV werkgroep (regio vertegenwoordiger) Deltawateren .

Een aantal jaren later werd Maarten de voorzitter van de Landelijke Admiraliteit van Scouting Nederland. Daarmee de vertegenwoordiger bij andere (watersport) organisaties als ook met diverse ministeries. Maarten is een netwerker puur sang.

In Bergen op Zoom werd Maarten bestuurslid jeugd & Zeilen bij de WV de Schelde. in zijn bestuurstijd is de jeugdlocatie overgenomen van de in opheffing verkerende surfvereniging "de Kreekrakkers" aan de Binnenschelde. De planken werden kleiner en dus de noodzaak om de "oude planken" op te kunnen slaan nabij het surfwater was over. De jeugdleden gaven de locatie de naam "aan Lager Wal". Maarten heeft zich landelijk gestort op de opbouw van het CWO systeem. Een systeem opgezet i.s.m. Watersportverbond, Hiswa, ANWB en toen ook nog Recron, gezamenlijk hebben zij dit zeilles systeem opgezet, later kwam daar roeien en kano├źn bij, gevolgd door zeezeilen. Maarten heeft geparticipeerd in de diverse technische commissies welke de lesvoorwaarden beschreven. Thans is Maarten ere-lid van de WatersportVereniging "de Schelde" als ook nog steeds de coach van de zeil instructeurs actief "aan Lager Wal".

Op enig moment is Maarten lid geworden van het hoofdbestuur van het Kon.Ned. Watersport Verbond (KNWV) zie www.watersportverbond.nl Zijn portefeuille is "belangen behartiging". In die tijd speelde bijv. het lozingsverbod van scheepstoiletten, Daarom samen met de Hiswa de minister bezocht om de maatregel voor pleziervaart acceptabel te houden. Zo kwamen er allerlei onderwerpen langs. om in Europees verband een vuist te kunnen maken is er een samenwerkingsverband van alle Watersportverbonden en Hiswa's uit (nu nog) 28 landen, welke heet European Boating Ass. Anderhalf jaar later was Maarten de vice president van de Eur.Boating Ass. zie www.eba.eu.com Zo speelde in die tijd het vaststellen van de Kader Richtlin Water (KRW). Daarom heeft Maarten het EU parlement commissie Milieu toegesproken. De EBA heeft wijzigingen kunnen bewerkstelligen voor het vaststellen van deze KRW.

Het heeft H.M. de Koningin behaagd bij Kon. Besluit dd 6 december 2011 om Maarten te benoemen tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau" gezien zijn maatschappelijke verdiensten.