Dominique Hopmans uitgeroepen tot Lijsttrekker Bergse VVD

Met de verkiezingen 2022 in aantocht hebben de massaal opgekomen leden van de Bergse VVD tijdens de algemene ledenvergadering unaniem hun hand opgestoken voor de kersverse lijsttrekker Dominique Hopmans (25). Hij liep zich al enkele jaren warm, eerst als burgerlid en vanaf 2018 als verdienstelijk Raadslid. Bij die verkiezingen behaalde hij al meer dan 500 voorkeursstemmen.

Hij kan bogen op een Masteropleiding Bestuurskunde en werkt als beleidsmedewerker in de gemeente Tilburg. Woont sinds kort met veel plezier in zijn mooie Halsteren. Dominique wordt herkend als een leider die werkt en denkt op basis van het vrijheidsideaal en vertrouwen. Hij stelt de inwoners centraal. Hij heeft een plan voor de toekomst vanuit het principe dat de VVD een volkspartij is waar plaats is voor iedereen. De leden en het bestuur zijn er van overtuigd dat hij de antennes en de capaciteiten heeft om signalen uit de samenleving te vertalen naar liberaal maatschappelijk verantwoord beleid. Daarbij zet hij vooral in op het uitlichten van de kansen die deze gemeente heeft voor een mooie toekomst voor alle generaties. De gemeente als kansengemeente met aandacht voor de noden in wijken en dorpen.

Hij spreekt de taal van de jongeren en verstaat de taal van alle generaties. Hij staat niet alleen in zijn lijsttrekkerschap. Een grote cirkel van leden, fractieondersteuners en burgerleden staat klaar om de nieuwe handschoen met hem op te pakken. Daarin voelt Dominique, zich gesteund door de trouwe Bergse VVD kiezers die meerdere malen de VVD landelijk en lokaal tot de grotere partij uitriepen. Dominique stelt: “kijk niet achterom maar vooruit”. Met Dominique heeft de VVD weer een jong talent die het vertrouwen geniet van jong tot oud om leiding te geven aan de lokale liberale VVD.

Zoals een bestuurslid zei: “Hij is de bruggenbouwer die met deskundigheid nieuw elan gaat brengen in het lokaal bestuur”.