Doorpakken op sloop Ketrientje

Wat de Bergse VVD betreft moet er nú actie ondernomen worden om sloop van de Ketrien door te zetten. Burgerlid Jim Bernaards schreef daar met Odin Ragnar Wiersma een brief over aan het college. Los van ongedierte, brandonveiligheid en een ontsierde Vischmarkt als parel in onze stad, ligt er ook nog eens een hele mooie kans voor onze Binnenstad op deze locatie. Aan de slag! #teamkansenstad #bergenopzoomkanhet #bergenopzoomdoethet

Lees hieronder de brief die Jim en Odin aan het college hebben geschreven: