VVD in actie voor Schippersvliet

Na signalen van omwonenden en buurtcommissie trok onze Marco de Kock de wijk in om te kijken hoe het zit met het Schippersvliet. Stankoverlast en slechte oevers moeten bestreden worden, maar recreatie moet ook mogelijk blijven. In antwoord op een rondvraag van ons in de commissie geeft de gemeente aan in contact te zijn met het Waterschap en werk te maken van baggeren. We houden een vinger aan de pols! #schippersvliet #deplaatkanhet #deplaatdoethet