Spookfietsen

Aan het college van B en W Postbus 4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: artikel 36 vragen Spookfietsen in de Gemeente Bergen op Zoom,

23 april 2021

Geacht College,

De Bergse VVD ontvangt signalen vanuit een van de buurtpreventieteams dat door de opheffing van Stichting Samenwerking er een stuwmeer aan spookfietsen groeit in de gemeente. Met name in de binnenstad ontsieren deze weesfietsen het straatbeeld zoals bijvoorbeeld bij de Jumbo. Tot vorig jaar werden deze fietsen opgehaald door Stichting Samen Werken. Deze stichting is echter opgeheven waardoor deze veegacties niet meer worden uitgevoerd. Daarmee lijkt er een vacuüm te zijn ontstaan in het ruimen van de weesfietsen.

Ons bereikt ook het signaal van inwoners dat de meldingen die worden gedaan op de buitenbeterapp niet leiden tot opvolging of beantwoording. Dat zien wij als zeer teleurstellend omdat juist de signalen vanuit een buurtpreventieteam en inwoners serieus genomen moeten worden zeker als het gaat om meervoudige meldingen. Het niet reageren werkt zeer demotiverend op zo’n team en de andere melders en ondergraaft de bereidheid om veel tijd te steken in het functioneren als ogen en oren van de wijk. Zij zijn een belangrijk doorgeefluik. We hebben steeds de mond vol over participatie, burgerbetrokkenheid en vrijwilligers. Buurtpreventieteams vormen een belangrijke schakel in de sociale veiligheidsketen. Zij verdienen serieus genomen te worden zoals dat eigenlijk voor iedere inwoner geldt die een melding doet op de Buitenbeterapp.

De Bergse VVD roept uw College op om het functioneren van deze app tegen het licht te houden en daarbij te monitoren op de opvolging van meldingen en melders een respons te geven over de status van de melding. Dat kan eenvoudig ingebouwd worden op de app zodat melders geïnformeerd blijven over de reactie- en opvolgingstermijn.

De Bergse VVD begrijpt dat niet iedere melding per direct tot actie kan leiden en ook dat sommige meldingen geclusterd worden opgelost vanuit efficientieoverwegingen zoals inhuur en planning. Maar radiostilte in de tussentijd is niet bevorderend vol de meldingsbereidheid.

Wij hebben niet de insteek om met dit schrijven af te doen op alle inspanningen die uw College zich getroost om de gemeente op orde te houden maar hebben wel de volgende vragen aan uw College om tot verbetering te komen:

1. Op welke wijze kan het probleem van het ruimen van spook/weesfietsen na het opheffing van Stichting Samenwerken op andere wijze worden ingevuld?

2. Welke leemtes in de taken na opheffing van Stichting Samenwerking dienen te worden opgelost?

3. Welke verbeteringen stelt u voor om de tussentijdse responsiviteit op meldingen op de Buitenbeterapp richting de melders te verbeteren? Wij verzoeken u dit schrijven te behandelen conform artikel 36 van het reglement.

Met vriendelijke groet,

namens de Bergse VVD,

Gertjan Huismans Raadslid