Geen verbod op recreatie

Betreft: tegen motorverbod Binnenschelde en verzoek agendering cie RDE Bergen op Zoom, 3 mei 2021

Geachte leden van het college,

De aankondiging in de media dat er mogelijk een verbod komt op het varen op de Binnenschelde voor fluister- en motorbootjes in verband met de slechte waterkwaliteit van de Binnenschelde heeft bij onze fractie veel reacties opgeleverd van de bewoners van de Bergse Plaat. Dit zijn veelal mensen die bewust de Bergse Plaat hebben uitgekozen om hun thuis te maken, als woon- en recreatiewijk aan het water. Zij zijn de mensen die mede het succes van de Bergse Plaat hebben bepaald door zich aan het water te vestigen. Veel van hen hebben gekozen voor een watergebonden perceel, zoals we nu ook zien in de Scheldeveste. Zij hebben muggenplagen, verzakkingen en alles wat een nieuwe wijk minder prettig kan maken getrotseerd en hun woningwaarde is ook gebaseerd op de toegevoegde waarde aan het water. Daar is ook de OZB-aanslag op gebaseerd. Daarnaast hebben gezinnen geïnvesteerd in een aanlegsteiger en de aanschaf van een vaarmiddel.

In de lange geschiedenis van de Binnenschelde is er al op allerlei manieren getracht om de waterkwaliteit op orde te krijgen met fonteinkruid, chemische toevoegingen, 't ontmoedigen van de ganzenpopulatie, het verzanden van de stranden en ga zo maar door. Diverse colleges hebben zich het hoofd gebroken over de waterkwaliteit en in die zin valt u ook niets te verwijten. Gezien de impact van het aangekondigde vaarverbod voor de Plaatbewoners en met inachtneming van de uitkomsten van de wijkenquête zien wij aanleiding om in de komende commissievergadering RDE als raad met uw college in gesprek te komen over de aangekondigde of gesuggereerde APVwijziging.
Wij stellen graag voorop dat de Bergse VVD destijds heeft gepleit voor het toestaan van fluisterbootjes. Dat dit is omgezet in het aantal PK’s, hetgeen ook motorboten mogelijk maakt, geeft nu blijkbaar problemen met handhaving. En in die zin begrijpen wij het college, ook wij willen geen excessen met speedboten op de Binnenschelde. Maar een totaalverbod, dat zien wij nu niet zitten.

Graag gaan wij met u en de commissie in gesprek om ook recht te doen aan de bewoners van de Bergse Plaat, en daarom agenderen wij deze brief graag voor de eerstvolgende commissie Ruimte, Duurzaamheid & Economie.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de VVD,

Gertjan Huismans
Raadslid

Jim Bernaards Burgerlid