Kansen voor Gageldonk-west

Onze motie om het college te stimuleren om op zoek te gaan naar externe fondsen om het Huis van de Wijk te steunen is bijna unaniem aangenomen. Op deze manier kan de gemeente financieel een stapje terug doen en zoeken we actief naar de kansen om het Huis van de Wijk een nog groter succes te maken. En dat is jĂșist in deze wijk nodig. #TEAMKANSENSTAD #bergenopzoomkanhet #bergenopzoomdoethet