Wat is er aan de hand met de Stadsspeeltuin?

Hieronder de vragen die Dominique aan het college heeft gesteld.

Bergen op Zoom, 21 mei 2021

 

Betreft:  Problemen en ontwikkelingen rondom voormalige stadsspeeltuin Van Glymes

 

 

Geacht college,

 

De Vereniging van Eigenaars (VvE) van de Boulevard III heeft haar zorgen geuit over de voormalige (stads)speeltuin ‘Van Glymes’ aan de Gertrudisboulevard. Sinds de speeltuin niet meer geëxploiteerd wordt, lijkt ook het toezicht verdwenen te zijn. Afgelopen vakantieperiode waren er dagelijks groepjes kinderen aan het spelen. Omwonenden signaleerden dat er gaten in het hek waren geknipt, waarmee een ‘vrije entree’ gemaakt is. Laat vooropstaan dat ons punt zich niet toespitst op spelende kinderen: kinderen horen te spelen, dat is juist ontzettend belangrijk. Het gaat erom dat kinderen op een behendige manier op de constructies klimmen, met gevaar op letsel. Dit op gemeentelijk terrein. De vraag is wie er verantwoordelijk is wanneer er iets gebeurt, naar wie ouders dan zullen kijken, en wat de gemeente gaat doen om dergelijke excessen te voorkomen (in plaats van te genezen).

 

Ook zijn wij gewezen op de staat van onderhoud van de voormalige stadsspeeltuin. Deze ligt er verpauperd bij. Dat komt niet ten goede aan de beeldkwaliteit van de boulevard. En doet afbreuk aan de door omwonenden ervaren leefbaarheid van de wijk. Tevens zijn er onlangs meldingen gemaakt van vandalisme bij gemeente en politie.

 

Reden genoeg om de status van de speeltuin op de agenda te zetten. Medio 2019 kregen wij te horen dat de gemeente het terrein in de etalage zou zetten. Twee jaar verder is er nog geen duidelijkheid over devoortgang hiervan. Wij vragen ons af of hoe de openbare aanbesteding is verlopen en wat de vervolgstappen zijn. Het gaat hier toch om één (1) hectare grond, waar kansen liggen om innovatieve concepten toe te staan die passen bij het karakter van de beleefboulevard.  Het college gaf destijds zelf aan op zoek te zijn naar iets ‘uitdagends’, met regionale aantrekkingskracht en aansluitend op de vrijetijdseconomie. Het verkopen van gronden ligt overigens ook in lijn met de ingezette bezuinigingsbeweging vanuit het Focusakkoord. De Bergse VVD pleit ervoor om dit dossier, gezien de motivatie in deze brief, weer voortvarend op te pakken.

 

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen wij u graag de volgende vragen:


1. Wat gaat u doen aan de veiligheidsrisico’s (en aansprakelijkheidsrisico’s) rondom spelende kinderen die zonder toezicht de speeltuin (gemeentelijk terrein) betreden?

 

2. Wat gaat u doen aan de staat van onderhoud van de speeltuin, welke een negatieve invloed heeft op de beeldkwaliteit van de buurt?

 

3. Wat is de stand van zaken rondom de verkoop c.q. openbare aanbesteding van het perceel? Wat is de planning? En hoe gaat u aan de slag met het vinden van een nieuwe eigenaar die op een innovatieve wijze kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de Boulevard?

  

 

Met liberale groet,

 

Namens de gehele fractie van de Bergse VVD,

 

Dominique Hopmans                                             

Fractievoorzitter/Raadslid