Ondernemers uit de schulden

Stel je bent inwoner van Bergen op Zoom en je kan al een tijd lang je rekeningen niet meer betalen. De schuldeisers staan te dringen voor je voordeur. De enveloppen die met grote regelmaat binnenvallen durf je niet eens meer open te maken. Je schiet al in een kramp wanneer je de postbode ziet naderen of wanneer je je mailbox hoort bliepen.

Stel je bent ondernemer in Bergen op Zoom. Je hebt je administratie prima op orde. Ieder jaar betaal je keurig je belastingen en je boekhouder zorgt voor een jaaropgaaf. Dan gaan de zaken minder. De klanten blijven weg. Je kan geen rekeningen meer schrijven maar ook geen rekeningen meer betalen. Je komt in de problemen. De rekeningen stapelen zich op. Niet omdat je administratie niet op orde is maar omdat je klanten wegblijven. Om wat voor reden dan ook. Kredietcrisis, een pandemie. Het kan allemaal gebeuren.

Dan hebben we gelukkig de gemeente die een zorgplicht heeft op het gebied van schuldhulpverlening. Opgelucht haal je adem.

Maar dat valt toch wel tegen.

Voorzitter, in de verordening is er sprake van een termijn van acht weken na het eerste gesprek. En dan hoor je of je hulp krijgt of niet. Acht weken, voorzitter, waarbinnen de schulden oplopen en daarmee de spanning en stress.

De verordening had trouwens allang aangeboden moeten zijn. Per 1 januari is de wijzigingswet al ingegaan. De reden is simpel: het onderwerp heeft onvoldoende aandacht gehad. Hoe kan het dat een onderwerp dat zo belangrijk is niet voldoende aandacht heeft gekregen.

Vraag aan de wethouder: kunt u die acht weken verklaren en vindt u die verantwoord?

En hoe komt het dat dit onderwerp onvoldoende aandacht heeft gekregen en vindt u dit verantwoord?

Dan over het uitvoeringsplan. Als de ondernemer het uitvoeringsplan leest, hij heeft alle tijd, dan zullen de tranen in de ogen schieten. Het uitvoeringsplan en ik citeer, dit verzin ik niet, zegt:

“Veel ondernemers ontberen de kennis en de tijd om hun administratie bij te houden en onderschatten het belang. Ondernemers hebben er vaak ook de middelen niet voor (over)”

Een zeer laatdunkende opmerking.

Ik zal verder niet in details treden over het uitvoeringsplan. Nog twee opmerkingen:

Het plan geeft aan te willen gaan onderzoeken of de ‘vroeg eropaf’ aanpak in kunnen voeren. Waarom nog onderzoeken? Deze aanpak werkt. Woensdrecht werkt er al mee. Ga het alsjeblieft gewoon doen.

En dan geen woord over de grote veroorzaker van schulden. De pandemie. Corona. Geen letter wordt er aan gewijd in dit uitvoeringsplan.

Het is jammer dat hier een plan ligt dat noch daadkracht noch urgentie uitstraalt.

De Bergse VVD neemt het voor kennisgeving aan maar niet van harte.