Geen motorverbod Binnenschelde

Voorzitter,


De Bergse VVD heeft dé perfecte manier gevonden om te zorgen voor een kraakheldere Binnenschelde. Namelijk, stranden sluiten, hek eromheen, alle visjes eruit, diep uitbaggeren en de natuur haar gang laten gaan.

Wij bedoelen natuurlijk voorzitter; de Binnenschelde is geen verlaten bosvennetje. Er zullen altijd factoren zijn die de kwaliteit beinvloeden, het gaat om de balans. Eén van die factoren zijn de Plaatbewoners. De mensen die ondanks de hogere OZB speciaal een huis aan het water kochten met een steiger om te kunnen recreeren met hun bootje. Dezelfde mensen die de Plaat hebben gemaakt tot wat ze moest worden. Zij zijn niet  oorzaak van het kwaliteitsprobleem. Er is al een beperking tot fluisterbootjes.
 
Voorzitter, daarom zijn wij ook gelukkig dat het college het voornemen om alle motorbootjes te verbieden intrekt. Sterker nog, de VVD wil stellen dat het voornemen ueberhaupt onverstandig was en voor onnodige onrust gezorgd heeft. Hoe is dit voornemen PR-technisch tot stand gekomen? Maar goed, het college heeft niet de schuld van deze problematiek en gedane zaken nemen geen keer. De inzet op het uitbaggeren van het Schippersvliet is een mooie eerste stap, waarbij wij ook de indruk hebben dat de verscheidene mede-eigenaren van het vliet erg bereid zijn om mee te doen.
 
Het biedt ook een mooie gelegenheid om nu eens definitief korte metten te maken met de slechte kwaliteit van 't Binnenscheldewater. De kleibassins, een voornemen van het college uit 2015, hoe staat het daarmee? In 2019 is er bij Omroep Brabant gezegd dat de provincie verantwoordelijk is, hoe zit dat? Het dossier is dik en onze fractie kan nog wel even doorgaan, maar laten we daar technisch met elkaar op ingaan op een speciaal moment. Want het moet beter: de Plaat verdient dat, de Kansenboulevard verdient dat, onze hele stad verdient dat.

Tot zover vz.

Met vriendelijke groet,

Jim Bernaards