Nieuwe horeca is welkom

“Achter de meeste argumenten tegen de vrije markt ligt een gebrek aan geloof in vrijheid”, aldus wijlen Wilton Friedman. De markt verandert voorzitter. De Binnenstad van 30 jaar geleden is niet meer de Binnenstad die we nu kennen. En de Binnenstad over 30 jaar laat zich lastig voorspellen.

Wat we wel weten is dat er ondernemers zijn die hun kapitaal willen investeren in de Bergse Binnenstad. We weten ook dat we kampen met forse leegstand, en Corona een verdere kaalslag zou kunnen betekenen. Maar is dat een reden om nieuwe initiatieven tegen te houden? Is dat een reden om af te wachten hoe groot de schade werkelijk is én dan als lokale overheid te bepalen wanneer en waar welke ondernemer zijn droom mag najagen? Volgens mij niet voorzitter.

Wij denken zelfs dat nieuwe initiatieven bijdragen aan het bestrijden van leegstand, een aanvulling zijn op het bestaande aanbod, de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten én juist leiden tot een economische spin-off naar bestaande ondernemers.

Maar voorzitter, ondertussen moeten er ook minimaal twee andere dingen gebeuren. Allereerst moeten we doorgaan met het transformeren van winkels naar woningen en kantoren. Zo brengen we het leven terug in de stad. En ten tweede dient het college serieus te gaan kijken naar het door KHN aangeboden ‘Herstelplan Horeca Bergen op Zoom’. Sterker, wij vragen hier nu, op dit moment, om de toezegging dat de portefeuillehouder hier actief werk van maakt. Zo niet, dan komen wij een motie vreemd om hier als politiek urgentie en vaart achter te zetten.

De VVD gelooft in de combinatie van een vrije markt met nieuwe toetreders én het helpen van bestaande ondernemers die hard zijn geraakt door de pandemie. Laten we stoppen met het opwerpen van misplaatste dilemma’s en gaan voor wat goed is voor Bergen op Zoom. De VVD geeft het College groen licht. 

Tot zover voorzitter