Kunst in de openbare ruimte

Geacht college,

Dat de openbare ruimte almaar verloedert, is niemand ontgaan.

Een aanzicht waar niemand gelukkig van wordt. Het is zo in contrast met al het schoon wat onze gemeente rijk is. Door welke lens je naar Bergen op Zoom kijkt, bepaalt grotendeels wat je ziet. In dit schrijven willen we aandacht vragen voor ‘anders kijken’. Naar al het mooie, landschappelijke, historische, monumentale en karakteristieke wat er o p ons stukje Nederland te vinden is. En dat waarborgen en daar het liefst op voortbouwen. Met wat we hier zelf in huis hebben; een stad vol makers, kunstenaars en creatieveling.

Kunst in de openbare ruimte is trending. Vooral creaties die meebewegen met de tijdsgeest, uitdrukking geven aan wat er leeft in de samenleving, welke herkenningspunten of een ‘thuisgevoel’ creëren én zo evenwel een tijdloos karakter hebben. Om mensen – van binnen en buiten – te prikkelen, te verbazen en te inspireren. Dat is ook precies wat Bergen op Zoom nodig heeft. Want waar de overheid zich terugtrekt, moet de samenleving opstaan. Maar daarvoor moet de samenleving wel de ruimte voelen en krijgen.

Deze brief dient dan ook gelezen te worden als een pleidooi voor het blijven zoeken naar kansen om ons kunstareaal goed te onderhouden en uit te breiden. In andere gemeenten is reeds geëxperimenteerd met het faciliteren van makers. En met succes. Daar zijn allerhande initiatieven ontstaan die aansluiten bij couleur locale en lopen uiteen van indrukwekkende graffitipanorama’s, wonderschone glaswerken bij verpauperde stations en mooie ideeën om leegstaande winkelgevels op te waarderen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zeker in een Kansenstad als Bergen op Zoom.

Er ligt weliswaar een Masterplan ‘Kunst in de Openbare Ruimte’ (zie bijlage) uit 2004, maar de tijden zijn veranderd en de financiële positie van onze gemeente staat niet alles meer toe.

Als het aan de Bergse VVD ligt wordt dit Masterplan herijkt en bijgesteld naar wat thans wél mogelijk is; nieuwe kunstinitiatieven faciliteren, meezoeken naar externe financiering en meedenken over het verslimmen van het onderhoud.

Over dat laatste, het onderhoud, hebben wij vanuit lokale kunstenaars slimme ideeën aangereikt gekregen. Zo kende Bergen op Zoom een aantal jaar geleden nog een ‘beeldenwacht’; een georganiseerde groep kunstenaars welke periodiek een schouw deden langs de kunstwerken in de openbare ruimte. De beeldenwacht controleerde, tegen een kleine vergoeding, de staat van de kunstwerken en verrichtte herstelwerkzaamheden. Dit vanuit passie en liefde voor onze kunst.

Deze kostenefficiënte werkwijze is helaas gestrand door gebrekkige communicatie vanuit de gemeente naar de beeldenwacht. Doodzonde, want dergelijke oplossingen passen helemaal binnen de geest van het Focusakkoord. Kunst geeft een impuls aan de beeldkwaliteit en zorgt ervoor, mits goed onderhouden, dat er minder zwerfaval ontstaat. Dat is toch wat we allemaal willen? Win-win! Graag willen wij daarom conform art. 36 van RvO antwoord op de volgende vragen:

1. Bent u bereid om samen met onze kunstorganisaties het Masterplan ‘Kunst in de Openbare Ruimte’ te herijken en als gemeente een coöperatieve houding te betrachten in het zoeken naar kansen?

2. Bent u bereid om genoemde oplossing voor het onderhoud van onze kunstwerken (opnieuw) door te voeren?

Met hoopvolle groet,

Dominque Hopmans

Bergse VVD