Bergenaren verdienen vakantie, geen wachtlijst voor 'n paspoort

Geachte leden van het college,

Voor alle Bergenaren is het, zoals voor de rest van Nederland en eigenlijk de hele wereld, een bijzonder zwaar jaar geweest. 24 juli gaat de zomervakantie in, en veel Bergenaren staan dan ook in de startblokken om Europa in te trekken. En die vakantie, groot of klein, binnen- of buitenland, heeft iedereen hard verdiend: niet in het minste onze kinderen, die zoveel indrukken hebben moeten verwerken. Met het wachten op het verspringen van landen op geel of groen, hebben ook veel mensen gewacht met het aanvragen van hun paspoort of ID-kaart. En het is niet vreemd dat zo'n aanvraag niet het eerste is waar iemand aan denkt, dromend over vakantie.

In de BNdeStem las onze fractie deze week1 dat er wachtrijen ontstaan zijn op het Stadskantoor bij burgerzaken, of in ieder geval de afdeling die reisdocumenten uitgeeft. Die mogen dan voor inwoners op lopen tot een paar dagen; de openingstijden waarop de hardwerkende burger zo'n afspraak kan maken zijn nog beperkt: ochtenden, woensdagmiddag en donderdagavond. De Bergse VVD staat voor een efficiënte doch dienstbare overheid. Een deel zou dit veroorzaakt worden doordat het Nederlands consulaat in Antwerpen naar eigen zeggen2 'geen consulaire functie' meer heeft, oftewel, dat Nederlanders die in de stadsregio Antwerpen hun reisdocument moeten aanvragen bij de ambassade in Brussel óf in één van de elf Nederlandse gemeenten die dit kunnen doen. Bergen op Zoom, als 'poort naar Europa', is één van die gemeenten. Maar we hebben nu wel een wachttijd van maanden. De Bergse VVD vindt ten eerste dat ook Nederlanders in Vlaanderen recht hebben op een zorgeloze vakantie(voorbereiding), en ten tweede dat Bergenaren hierdoor niet in de knel mogen raken. En vooral over dat laatste maakt onze fractie zich zorgen.

Conform artikel 36 r.v.o. stellen wij dan ook graag de onderstaande vragen. Waarbij we willen verzoeken tot enige spoed in de beantwoording, omdat de vakantie zo dichtbij is. Een mondelinge of minder gedetailleerde is voor ons dan ook prima in dit geval.

⦁ Was deze drukte niet voorzien? Was er niet de mogelijkheid om op te schalen?

⦁ Bieden de versoepelingen in de coronabeperkingen mogelijkheid om de reguliere of zelfs extra openingstijden te hanteren? En zo neen, is er dan de mogelijkheid om buiten voor het Stadskantoor ruimte te maken om toch een groter aantal aanvragers van dienst te zijn?

⦁ Heeft de gemeente exact zicht op het aantal aanvragen wat nu op de plank ligt, bij beide sporen? Wordt er afdoende gecommuniceerd?

⦁ Vandaag wordt er in Antwerpen het nieuwe kantoor van het Nederlands consulaat geopend door onze minister-president en burgemeester Bart De Wever. De VVD vind het wat vreemd dat een consulaat niet aan consulaire taken doet. Is er compensatie geweest aan Bergen op Zoom toen deze overheveling plaatsvond? Bijvoorbeeld in de vorm van geld voor extra fte's?

⦁ Is het mogelijk om een spoedberoep aan extra hulp te doen aan het rijk i.v.m. de combinatie van deze overheveling en de coronacrisis?

Alvast hartelijk dank voor de moeite en uw beantwoording. Wij waarderen het zeer.

Met vriendelijke groet, namens de hele Bergse VVD,

Dave Lijmbach

Jim Bernaards

Dominique Hopmans