Meer aandacht voor eenzaamheid

Voorzitter,

Covid-19 en de maatregelen die daarbij nodig waren hebben sporen achtergelaten bij iedereen in onze gemeente.

U maakt een onderscheid in drie groepen: jongeren/jongvolwassenen, ouderen en kwetsbare inwoners. Deze mensen zijn in een sociaal isolement terecht gekomen. Een isolement dat overigens vóór corona ook al speelde maar wel door corona versterkt is. Eenzaamheid is een enorm probleem. Volgens diverse onderzoeken is het zelfs doodsoorzaak nummer 1. Gevaarlijker dan alcohol en roken.

Dat er een eenmalige subsidie is om voor deze groepen activiteiten te ontwikkelen is mooi. De Bergse VVD kan zich vinden in het subsidieplafond en in het voorstel om de middelen door te schuiven naar 2022. Tevens stemmen wij in met de begrotingswijziging.

Toch willen wij een kanttekening plaatsen. Want hoe zorg je ervoor dat onze burgers niet vereenzamen? Hoe zorg je ervoor dat niemand buitenspel staat. Dat iedereen meedoet.

Het onderscheid maken in deze drie doelgroepen is bijna ondoenlijk. Ze lopen namelijk door elkaar heen. Om eenzaamheid te bestrijden is een eenduidige aanpak nodig. Om dhr. Franken, voorzitter van stichting OOBOZ, te citeren:

“Om eenzame mensen te bereiken heb je vaak maatjes nodig om die mensen te bereiken en mee te nemen.”

Wij gaan ervanuit dat er dan ook coulant omgegaan gaat worden met deze onderverdeling.

Voor de toekomst ziet de Bergse VVD  dan ook meer in een integrale aanpak. Een aanpak die structureel onderdeel uitmaakt van ons beleid. Onderdeel wordt van de inclusie-agenda.

Doe je dat niet dan smelt het geld weg in goede bedoelingen zonder enig resultaat.

Tot zover voorzitter.