Onduidelijkheid over omleidingen Halsterseweg

Inwoners en passanten zijn veelal niet bekend met de alternatieve routes, waardoor er veel verkeer (met hoge snelheid!) door woonstraten zoals de Jankenberg rijdt. Er zijn ook veel aanpassingen bij het openbaar vervoer. De Bergse VVD heeft aan het college van burgemeester en wethouders aandacht gevraagd voor: Het informeren van de inwoners van Halsteren over de afsluiting en alternatieve routes; Welke alternatieve routes er beschikbaar zijn buiten de woonwijken om; Welke afspraken er gemaakt zijn met Arriva over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het busvervoer vanuit en naar Halsteren.