Complimenten aan de GGD

Voorzitter,

De Bergse VVD heeft de begrotingswijziging van de GGD West-Brabant gezien.

Graag gaan we akkoord. Geen zienswijze indienen vinden wij echter te mager.

De Bergse VVD wil een positieve zienswijze indienen.

De GGD heeft de afgelopen jaren voor een titanen-taak gestaan en een

uitstekend antwoord gegeven op het onverwachte beroep dat op haar gedaan

werd in de strijd tegen de corona-pandemie.

Eerst werden in allerijl testcentra ingericht, later gevolgd door prikstraten en weer

later moest er geboosterd worden.

De VVD wil en we hopen te spreken namens de hele raad een diepe buiging maken

en de GGD onze welgemeende complimenten maken.

Tot zover voorzitter.