Financiën

Het geld van de gemeente is het geld van de belastingbetaler. Dus is en blijft 'elke euro telt' ons motto bij de gemeentelijke financiën. Door een behoedzaam financieel beleid in de afgelopen jaren gaat het inmiddels beter met de gemeente. De schuldenlast is omlaag gebracht en dit terwijl u minder kwijt bent aan heffingen dan in het verleden. Daar gaat de lokale VVD mee door, want het is gemeenschapsgeld en dat vraagt om grote zorgvuldigheid. Zo wordt op ons initiatief de hondenbelasting afgeschaft.

Bergen op Zoom is dankzij het VVD-beleid niet meer de duurste gemeente van Brabant. We blijven de gemeentelijke belastingen in stapjes verlagen. Door betere afvalscheiding kan de afvalheffing nog verder omlaag. De rioolheffing en OZB mogen alleen worden gecorrigeerd voor inflatie. Immers, de eigen woningbezitter mag niet als melkkoe worden gezien. Financiën op orde, elke euro telt!


Hoe maken we onze ambitie waar?

 • We brengen de kosten omlaag door meer efficiëntie
 • Zo kan de dienstverlening ook vanuit wijkpunten worden geregeld in plaats vanuit een duur stadskantoor
 • Het ambtenarenapparaat richt zich op de kerntaken
 • Samenwerking met buurgemeenten breiden we uit om dubbel werk te voorkomen
 • We gaan verder met het verlagen van de afvalstoffenheffing
 • De rioolheffing en OZB laten we niet stijgen
 • De hondenbelasting schaffen we volledig af
 • Op gemeentelijk niveau wordt geen inkomenspolitiek bedreven: de middeninkomens betalen al meer dan genoeg
 • Leges zijn hooguit kostendekkend. Deze kosten kunnen dalen door efficiënter te werken
 • We geven niet meer uit dan er binnenkomt
 • De meerjarenbegroting houden we sluitend en de benodigde reserves zijn op orde
 • We houden ons verre van speculeren met gemeenschapsgeld en voeren daarom een sober en solide treasury- en rentebeleid
 • Bij afvalinzameling hanteren we het principe “de vervuiler betaalt”. Wie afval scheidt is goedkoper uit
 • Financiële meevallers gaan terug in de schatkist: zo bouwen we aan een verder financieel herstel van de gemeente met minder schulden