Economie

De ligging van de gemeente in de Scheldedelta biedt Bergen op Zoom een unieke positie tussen twee wereldhavens. We hebben een uitstekende infrastructuur. Dit heeft ons van oudsher veel handel en werkgelegenheid gebracht. Ook in de toekomst willen we dit behouden.

De VVD zet zich in om bestaande ondernemingen en werkgelegenheid te behouden en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Met een divers aanbod van werkgelegenheid blijven we ook voor toekomstige generaties een aantrekkelijke gemeente en kunnen we groeien naar 70.000 inwoners. Woon je hier dan vind je hier ook werk. Dat is de inzet van de lokale VVD.


Hoe maken we onze ambitie waar?

 • We ondersteunen bestaande bedrijven van groot tot klein met extra stimulans voor biobased, vrijetijdseconomie, zorgbedrijven, maintenance en distributiebedrijven die meer doen alleen "dozen schuiven"
 • Wij brengen ondernemers en het onderwijs bij elkaar zodat ze elkaar versterken
 • We stimuleren technische opleidingen voor beroepen die nodig zijn voor een goed bedrijfsklimaat
 • Goede economische en vernieuwende plannen verdienen financiële ondersteuning
 • We richten hiervoor een economisch stimuleringsfonds op
 • Ondernemers krijgen optimale steun van ZZP tot MKB door een vast aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie
 • Ondernemers krijgen binnen twee dagen respons op praktische vragen
 • Oude bedrijventerreinen zoals de Lage Meren en de Poort worden gemoderniseerd
 • We realiseren een bedrijvenpark van 60 hectare in het zuidelijk deel van de Auvergnepolder aansluitend op de Theodorushaven
 • Bij de Ster van Lepelstraat komen bedrijven met toegevoegde waarde voor de werkgelegenheid en vitaliteit
 • We benutten de ligging aan de A4, het spoor en het Schelde-Rijnkanaal als vestigingsgebied
 • We profileren onze ligging in de Randstad, Vlaanderen, Brabant en Zeeland
 • We trekken samen op met partners in de regio, zoals de havenbedrijven van Antwerpen, Moerdijk, Vlissingen en Rotterdam
 • We schaffen belemmerende regels en heffingen voor ondernemers af zoals de reclamebelasting
 • We leggen stevige verbindingen met de provincie, het Rijk en de EU om onze positie te versterken
 • Het aantal banen stijgt met 2000 in de komende raadsperiode
 • We profileren ons als ideale werk- en woongemeente met een gevarieerd woningaanbod, dicht bij de natuur en met aansprekende evenementen