Openbare ruimte

De lokale VVD zet in op een groei naar 70.000 inwoners. Een openbare ruimte waar iedereen terecht kan wanneer men wil om te wonen, ontspannen, werken, verblijven “doet er dan toe”. De bossen bij Lievensberg, De Melanen, Fort Roovere, De Boulevard, om enkele voorbeelden te noemen, bieden voor elk wat wils en zijn ons collectief eigendom. Dat vraagt heel veel zorg om alles op orde te houden of te brengen. Dat kost handenvol geld. Daarin heeft niet alleen de gemeente een taak, maar kan iedereen zijn steentje bijdragen.

Ook in de kleinere kernen en wijken blijft het “goed toeven”. Zij hebben ieder een eigen karakter. Dat maakt onze gemeente zo divers en aantrekkelijk. Er valt nog veel te verbeteren. Iedereen moet zich veilig voelen, wanneer en waar dan ook. Schoon, heel en veilig, dat wil de VVD.


Hoe maken we onze ambitie waar?

Afvaldumpingen in het (buiten)gebied worden adequaat opgevolgd, de vervuiler betaalt

De gescheiden afvalinzameling wordt herzien, dat kan veel goedkoper

Straatraces en (drugs)deal-activiteiten tolereren we niet, nergens

Halsteren, Lepelstraat, Borgvliet en Heimolen behouden hun dorpse karakter

Er komen voldoende afvalbakken en hondenpoepzakjesdispensers

Bedrijvigheid bij de “Ster van Lepelstraat” levert werkgelegenheid op

Voldoende zoet water moet beschikbaar blijven beschikbaar voor de agrariërs

Er komt overal schoon oppervlaktewater

We gaan betere aansluiting zoeken met Waterpoort. Over water trekken we toeristen naar onze stad. We verleiden bezoekers om de Brabantse Wal te bezoeken

Verouderde wijken knappen we op

We schaffen overbodige welstandsregels af. Alleen voor beschermd stads- en dorpsgezicht handhaven we een welstandstoets

Verrommeling van de buitenruimte pakken we aan, vernielingen worden snel hersteld en de kosten worden verhaald

Wij willen een leefbaar buitengebied dat is voorzien van een glasvezelnetwerk en snel Wifi om te kunnen (blijven) wonen én werken

We maken plannen om de vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwe bestemming te kunnen geven

Wij spreken iedereen aan op de eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een schone omgeving