Een bloeiende stad.

Bedrijven in de regio zijn de banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met onze ondernemers en bedrijven, dan gaat het goed met de gemeente. Maar de coronacrisis heeft onze Bergse bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Ondanks dat de coronacrisis nu op zijn einde loopt, moeten we de economie blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers en bedrijven de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

  • Door ondernemers en bedrijven de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen. 
  • Onze gemeente kent relatief weinig werkgelegenheid en relatief veel mensen in de bijstand of de WW. Om Bergen op Zoom economisch toekomstbestendig te maken en op de kaart te zetten zijn meer banen nodig, zowel voor praktisch geschoolden als theoretisch geschoolden. De beschikbare gronden zijn echter schaars. 
  • We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Ook verruimen we de vestigingsmogelijkheden door het opstellen van ruimere bestemmingsplannen en maken we het voor vastgoedeigenaren makkelijker om de bestemming van een pand te wijzigen. Zo maken we de stad prettig en leefbaar. 
  • Bergen op Zoom zou geen Kansenstad zijn zonder al haar mooie plekjes. Onze bossen, wateren, parken en monumenten kennen een enorme aantrekkingskracht. Over de jaren is hier veel in geïnvesteerd. De gemeente moet echter vóórdat ze geld verstrekt kunnen garanderen dat deze plekjes toegankelijk zijn, maar ook dat ze goed beheerd en onderhouden worden. Er zijn te veel voorbeelden van ’voltooide’ projecten waarbij dit net wat anders liep, zoals de Grebbe, het Ravelijn, de Blokstallen 3, Fort de Roovere en de spuiters bij de Dikke Boom. We denken vooruit en voorkomen dat vrijwilligers steeds weer voor de oplossing moeten zorgen. 
  • De Boulevard heeft veel potentieel. De komst van nieuwe horecazaken rondom de Binnenschelde gaven het gebied een enorme impuls. Deze beweging omarmen wij volledig. We bouwen verder aan onze recreatieve strip door ruimte te geven aan innovatieve concepten. 
  • Bergen op Zoom wordt gekenmerkt door een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, een culinair event of de Maagd, in Bergen op Zoom is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is.