Verkeer & Infrastructuur

Onze gemeente heeft een voortreffelijke ligging. We zijn goed ontsloten over weg, water en spoor. Er ligt zelfs een vliegbasis in de buurt. Met de voltooiing van de A4 liggen we erg centraal tussen de Randstad en Antwerpen. Het Schelde-Rijn kanaal biedt ook nog volop economische kansen. Die willen we maximaal benutten.

In de gemeente zelf zijn er nog veel uitdagingen waaronder verbreding van de A58 en A4 om de toenemende files een halt toe te roepen. Waar het gaat om parkeren en bereikbaarheid zien we dat de singels overbelast raken mede door vrachtwagens. Het parkeersysteem is aan vernieuwing toe. In de wijken valt nog veel te verbeteren.

De lokale VVD is niet voor het op slot zetten van wegen, op de randwegen en wijkontsluitingswegen heeft een vlotte doorstroming prioriteit. Wij pakken die uitdagingen op.


Hoe maken we onze ambitie waar?

 • De doorstroming bij knooppunt Zoomland wordt verbeterd
 • De verkeersonveilige punten worden aangepakt zoals bij de singels
 • Op de randwegen en wijkontsluitingswegen heeft een vlotte doorstroming prioriteit
 • Er komt een extra noordelijke ontsluiting naar de A4 vanaf de haven richting de Tholense-brug
 • Vrachtverkeer wordt geweerd uit het centrum, behalve voor bestemmingsverkeer
 • De containerterminal verhuist naar buiten de sluis
 • Om goederentreinen te weren uit het centrum wordt het spoor vanuit Vlissingen aangesloten op het spoor naar Antwerpen
 • We maken wegen in de wijken veilig zonder absurde drempels
 • Parkeren in Halsteren blijft gratis
 • In het centrum van de stad wordt het eerste uur parkeren gratis
 • Er komen meer kortparkeerplaatsen voor afhaalboodschappen
 • Bij de Westersingel komt een parkeervoorziening voor omwonenden en winkelend publiek in combinatie met woningbouw
 • Openbaar vervoer wordt maatwerk door fijnmazige voorzieningen zoals een elektrische buurtbus in plaats van grote lege bussen
 • Het Europese subsidieprogramma voor belangrijke verbindingswegen wordt beter benut
 • Het rangeerterrein Philip Morris wordt beter benut als overslagknooppunt
 • Er komt langs de snelweg een regionale parkeervoorziening voor vrachtwagens
 • We bepleiten bij de NS intercityverbindingen zonder overstappen
 • We sluiten ons aan bij de lobby voor een snelle spoorverbinding naar Antwerpen