Een leefbare stad

Een kansenstad heeft iets van ambitie in zich. Onze grootste ambitie is misschien wel dat al onze inwoners fijn kunnen wonen en leven in Bergen op Zoom. De woningnood, het vele zwerfafval, het stikstofprobleem, hinderlijke verkeerspunten, het zijn allemaal belemmeringen voor het woongenot. Die pakken we aan. Samen met de samenleving.

  • Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. 
  • Wij willen dat de Bergenaren op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kan aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Echter, de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Bergen op Zoom groot. Té groot. 
  • Als Bergse VVD willen wij dat er in de volgende bestuursperiode 2000 nieuwe woningen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We staren ons niet blind op demografische prognoses; we zien kansen voor bevolkingsgroei en verjonging van onze stad. 
  • We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin, het balkon en de straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven. Want als dat goed gebeurt, kan de afvalstoffenheffing omlaag. 
  • Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan een goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en OV. Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. En voorkomen we onnodige uitstoot. 
  • Bergen op Zoom moet verduurzamen. Huizen gaan van het gas af, zonneparken en windmolens verschijnen in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze gemeente prettig om in te wonen.