Een dienstbare stad

De afgelopen raadsperiode stond voor Bergen op Zoom in het teken van een financiële opgave. Onze gemeente heeft jarenlang op te grote voet geleefd. Een groot deel van onze gemeenteraad heeft zich middels het Focusakkoord toegelegd op het verbeteren van het financiële huishoudboekje. De Bergse VVD blijft daar onverminderd achter staan. Dat houdt concreet in dat we de exploitatie op orde moeten krijgen, waardoor we aan de slag kunnen met de afbouw van de schuldenlast. Dit is een klus die nog niet geklaard is.

  • Wij zijn fel tegen het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB) en het stijgen van andere lokale heffingen. De gemeente moet eerst zelf haar huishoudboekje op orde krijgen in plaats van het doorbelasten van de financiële schuld naar haar inwoners. Op lange termijn zien wij graag dat de OZB-lasten en andere lasten dalen naar het landelijk gemiddelde. 
  • We benutten ons landelijk netwerk om meer geld vanuit de landelijke overheid voor het sociaal domein los te krijgen. 
  • De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van inwoners staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.
  • Om de kansen te pakken die Bergen op Zoom rijk is, zullen inwoners en politici samen moeten werken. We bundelen onze krachten en trekken met plezier samen op om problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.