Duurzaamheid

We staan voor de grote uitdaging om onze gemeente klimaatneutraal te maken. Het klimaatakkoord van Parijs gaf de doorbraak. Wij zien duurzaamheid als een kans die veel dynamiek, welvaart en werkgelegenheid gaat opleveren, met name in de digitale en circulaire economie. Dit draagt bij om naar een aantrekkelijke gemeente van 70.000 inwoners uit te groeien.

Het klimaat verandert, dat is een gegeven en daardoor gaat onze omgeving er anders uit zien. Allereerst heeft dat gevolgen voor u als inwoner. In 2050 zijn onze woningen niet meer afhankelijk van aardgas. Daarom willen we als VVD het voortouw nemen de omgeving duurzaam in te richten en de inwoners hierbij te ondersteunen.


Hoe maken we onze ambitie waar?

Op daken van scholen, instellingen en clubhuizen komen zonnepanelen

Onze inwoners krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een energiecoöperatiefonds

Er komen elektrische bussen voor lokaal vervoer als proef in de provincie

Elektrisch rijden heeft de toekomst. Voor auto's en fietsen komen er meer laadpunten

Wij vervangen harde bestrating door materiaal waardoor regenwater de bodem in gaat

Regenwater wordt gescheiden afgevoerd naar waterbergingen waardoor het riool niet meer overstroomt

Alle gemeentevoertuigen worden bij vervanging elektrisch

We zetten sterk in op de ontwikkeling van de Green Chemistry Campus en biobased economy

We vervangen verouderde straatverlichting door intelligente zuinige led-systemen

We sluiten green deals met het bedrijfsleven en schakelen over naar een groene economie

Ondernemers dagen we uit om over te stappen op groene energie