Natuur & Afval

Er komt overal schoon oppervlaktewater, waaronder in de Binnenschelde

We leggen meer groen in de stedelijke ruimte aan om CO2 en fijnstof te verminderen

Milieueducatie blijft belangrijk en houden we in stand zoals bij natuurpodia

Afvalinzameling optimaliseren we. Immers, afval bestaat niet. Dit levert de burger financieel voordeel op

We beschermen de natuur, maar op landbouwgrond moeten ontwikkelingen mogelijk blijven