Cultuur

Kunst en cultuur maakt het aantrekkelijk om in een gemeente te wonen en te werken. Het is mede bepalend voor de keuze van toekomstige inwoners om voor Bergen op Zoom te kiezen. De VVD wil dat de gemeente groeit naar 70.000 inwoners en dan is een rijk cultureel leven een goed middel om onze aantrekkingskracht te vergroten.

Cultuur versterkt innovatie en creativiteit en zorgt voor identiteit en gemeenschapszin. Voor de VVD staat bij cultuur de vraag centraal. Dit vereist ondernemerschap in de culturele sector. De vele verenigingen en stichtingen die zich met kunst en cultuur bezig houden worden gestimuleerd om maximaal samen te werken. De gemeente moet daarbij vooral faciliterend optreden. Het cultuurbedrijf bundelt gemeentelijke culturele instellingen zodat er samenhang ontstaat in het cultuurbeleid.


Hoe maken we onze ambitie waar?

We zetten cultuur in als middel voor verbinding en binding in de samenleving

Amateurkunst wordt gesteund en gestimuleerd, verstikkende subsidieregels schaffen we af

Verenigingen en vrijwilligers worden optimaal gefaciliteerd en ondersteund

Vernieuwende kunstvormen zoals door jongeren en minderheden worden gestimuleerd

Budgetten vanuit de BI-zone en “Aangenaam BoZ” moeten ook ten goede komen aan lokale verenigingen en organisaties

We realiseren nieuwe huisvesting voor de vastenavendbouwers aan het Konterscherp

De nieuwbouw van de Zoomvliet Studio, omroep Zuid-West en het facilitair bedrijf wordt samen met het Konterscherp hét creatie-cluster voor de gemeente en de regio

De dans- en popcultuur is populair onder jongeren, waar nodig krijgt dat extra steun

Beeldende kunst verbinden we met andere kunstvormen. Waar sprake is van cross-overs met lokale organisaties mag daar een vergoeding tegenover staan

We steunen de ambitie om ‘’De slag om de Schelde” internationaal op de kaart te zetten

Het militaire verleden van stad en streek wordt zichtbaarder gemaakt

We steunen culturele projecten met de provincies in de Vlaams-Nederlandse Delta

Gemeentelijke monumenten stellen we laagdrempelig open voor culturele projecten

Cultuur verbinden we met de vrijetijdseconomie zodat het ook geld oplevert en kansen biedt aan amateurclubs en professionele kunstenaars

Beeldbepalende monumenten zoals Markiezenhof, Gertrudiskerk, Gevangenenpoort, Stadhuis en het Oude Raadhuis in Halsteren blijven gemeentelijk eigendom

De monumenten krijgen een ruimere openstelling

De Krabbenfoor en enkele andere evenementen zijn commercieel en kunnen zonder subsidie. Dat geld gaat naar versterking van de amateurkunst