Jongeren

We helpen jonge, bevlogen ondernemers, bijvoorbeeld met het Starterscentrum

We handhaven een stageloket waardoor studenten stageplaatsen in de gemeente vinden

Horecaondernemers krijgen meer vrijheid om een aantrekkelijk uitgaansklimaat te creëren

Correcte horecabedrijven krijgen vergunning om na 2.30 uur nog gasten binnen te laten

Er mogen meer festivals, zoals dancetour, worden gehouden om jongeren aan te trekken

We stimuleren een winkelaanbod dat jongeren en ouderen aanspreekt

We nemen de adviezen van de jeugdraad serieus

Jongeren kunnen lid worden van VVD Next, onze jongerenfractie

De veiligheid op fietsroutes wordt verbeterd en vooral op schoolroutes

Er komen meer betaalbare woningen voor jonge starters en ouderen

Er komt een jongerenstadspas welke het recht geeft op kortingen op het gebruik van gemeentelijke voorzieningen zoals zwembaden en theater

Voldoende speelvoorzieningen voor de allerjongsten horen in iedere wijk thuis