Samenwerken in de regio

Het Rijk heeft veel taken overgeheveld naar de gemeenten, vooral in het sociaal domein. Hoewel we een middelgrote gemeente zijn kunnen we niet alle taken alleen uitvoeren. Daar zijn samenwerkingsverbanden voor nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afvalverwerking.

Samenwerken mag geen doel op zich zijn. Daarom kijken we constant welke samenwerking nuttig is en welke niet. Deze gemeenschappelijke regelingen houden we continu tegen het licht. Werken ze doelmatig, zijn de kosten niet te hoog en welk voordeel heeft u als inwoner ervan? Nutteloze samenwerkingsverbanden heffen we op.

Wat opvalt is, dat de gemeenteraad en dus u als kiezer steeds minder grip heeft op de gemeenschappelijke diensten zoals Saver, de milieudienst, de veiligheidsregio en de GGD. Alle reden voor ons om volle aandacht te geven aan de samenwerkingsverbanden.


Hoe maken we onze ambitie waar?

Waar gemeentelijke samenwerking leidt tot efficiënter gebruik van voorzieningen en dus minder kosten voor onze inwoners worden deze ondersteund

De Brabantse Wal gemeenten:

 • Deze gaan intensiever samenwerken om personele en uitvoeringskosten te besparen
 • Ze stemmen hun strategisch beleid op elkaar af op het gebied van wonen, werken, toerisme en ruimtelijke belangen en spreken daarbij met één mond
 • Beleidsmedewerkers werken altijd in dienst van de drie Brabantse Wal gemeenten
 • Gemeentelijke herindeling is de komende vier jaar niet aan de orde

Westelijk West-Brabant:

 • De netwerkstadsamenwerking met Roosendaal wordt versterkt
 • Bergen op Zoom en Roosendaal stemmen hun strategisch beleid af
 • Er komt een regioberaad met de zes West West-Brabantse gemeenten

De Regio West-Brabant (RWB):

 • De rol van dit samenwerkingsverband van 19 gemeenten wordt beperkt
 • Er komen afspraken met de provincie over de West-Brabantse belangen

De Vlaams-Nederlandse Delta:

 • De verbinding met Zuid-Holland, Zeeland en Vlaanderen wordt versterkt
 • We sluiten ons aan bij de strategische agenda’s van deze regio’s
 • We verbinden ons met de havenbedrijven alsmede economische- en onderwijsketens - Langs deze weg ontwikkelen we een Europese agenda om fondsen te werven

Stedenbanden:

 • Stedenbanden houden we alleen in stand als daar economische kansen liggen.

Gemeenschappelijke diensten:

 • We werken aan meer democratische invloed.
 • Gemeenschappelijke instellingen leggen jaarlijks verantwoording af over kostenvoordelen.