Een veilige stad

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Bergen op Zoom veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat de stad niet alleen veilig is, maar iedereen zich ook veilig voelt. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken, gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

  •  Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.
  • De politie en boa’s zijn zichtbaar op straat en in wijken. We eisen bij het politiedistrict en het Rijk dat er meer wijkagenten komen en dat deze meer aanwezig en zichtbaar zijn in de wijken. Politie en handhaving werken meer samen en delen informatie, waar mogelijk preventief. Op die manier vormen ze een sterke tandem.
  • Er móet meer geld naar handhaving. Op die manier willen we af van papieren tijgers: regels en afspraken die niet gehandhaafd kunnen worden. Het aantal fte’s op handhaving moet worden verdubbeld.
  • Wij gaan lobbyen bij Den Haag voor meer en efficiëntere inzet van politie en marechaussee. We willen meer blauw op straat tegen drugsdealers en meer blauw in het buitengebied tegen drugsdumpingen. Juist onze stad en onze regio hebben dit nu nodig.
  • Verkeersveiligheid heeft onze topprioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking met politiediensten, ouders en buurtbewoners. Vrachtverkeer blijven we daarom weren uit het centrum. Op termijn willen we de binnenstad verkeersluw maken, zodat aso’s geen kans hebben om hard te rijden en hinderlijk wild te parkeren in onze binnenstad.