Een menselijke stad

Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Daar zijn we zuinig op. Een mensenleven kent voor- en tegenspoed. Het is daarom van belang dat we naar elkaar omkijken. Maar ook dat er een gemeente klaarstaat met de juiste ondersteuning wanneer het even tegenzit. Bergen op Zoom moet een stad zijn waar iedereen meedoet en waar mensen zich ontplooien.

  • Werk is van groot belang voor de mens en samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. 
  • We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun verantwoordelijkheid is, maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.
  • Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt van je oude dag kan genieten. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de buurtwinkel kan gaan. 
  • Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. 
  • De Bergse VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een Bergen op Zoom dat voor iedereen toegankelijk is. Dat betekent dat Bergen op Zoom een stad is waar iedereen overal kan komen. Er zijn een aantal acties ingezet om dit doel te bereiken. Zo is er het initiatief genomen door verschillende stichtingen om op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid meer samen te werken. Dat gaat niet alleen om een veilige en toegankelijke openbare ruimte. Toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels, hotels, restaurants en cafés horen daarbij, maar ook toegankelijkheid van informatie. In 2020 werd het manifest “Iedereen doet mee” ondertekend door de gemeente Bergen op Zoom. Dit manifest betekent dat de gemeente zich gaat inzetten voor een inclusieve stad. We blijven ons op allerlei manieren inzetten voor mensen met een beperking, want voor ons geldt: iedereen doet mee.