Een jongerenstad

Jongeren zijn de toekomst van Bergen op Zoom. Daarom verdienen jongeren extra politieke aandacht. Een groot deel van de jongeren is gehecht aan het historische karakter en de mensen in onze prachtige stad. De realiteit is echter dat jongeren beperkte mogelijkheden hebben om hier te studeren en een woning of passende eerste baan te vinden. Als we echt van onze jongeren houden zoals zij van de stad houden, moet dit veranderen.

  • Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij, door een gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hier kennen we onze jeugd het best. Daar zijn we trots op en dat willen we graag behouden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er geen jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd normaal kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Normaliseren noemen we dat. Maar nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. 
  • Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook de verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen. 
  • Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij. 
  • Er komen betaalbare woningen voor studenten en starters. Bij het verdelen van sociale huurwoningen krijgen onder andere jongeren een voorrangspositie op anderen. Daar zetten wij bij woningbouwcorporaties keihard op in.